Fondator: Carmina Statie

Fondat în 2021

31/61/51

Director Onorific: Radu Molnar

Mike Vlahopol & The Crossroads. UNDERDOG. Interviu cu Alex Paulista

12 mai 2023 | Blues, Interviuri, Rock | 0 comentarii

Considerăm lansarea albumului Mike Vlahopol & The Crossroads, UNDERDOG, cel mai amplu eveniment blues al anului 2023. Avem în vedere atât marii artiștii prezenți pe album, cei prezenți pe scenă și cei care au susținut, de pe meridianele unde s-au aflat, lansarea.

Printre cei ce au avut plăcerea și curiozitatea să vină la lansare s-a numărat și Celso Rangel, de atâția ani, unul dintre cei mai mari producători din Brazilia.

A venit împreună cu Alex Paulista, prieten vechi cu Mike, tobarul ce a fost prezent pe scenă la lansare.

Am fost invitat de către Mike, acasă la el, să mă alătur lui Celso, soției sale Ana și lui Alex, să bem cafeaua împreună. Îi cunoscusem cu o seară înainte.

Aceasta este interviul cu Alex Paulista.

Interviul a fost filmat de mine, tradus din portugheză în engleză de către Ana și subtitrat de Mike.

Mike: Well, I don´t know how to start… I went for the first time in Frankfurt about 20 years ago, approximately… With a friend of my called Gary King a very big drummer from U.K. He worked with many big names. So, Gary King actually introduced me to my “future brother” Marco Soccoli which at that time, was the World Artist Manager for D’Addario. So, when I met Marco, through Gary, Marco embraced me very quick and he signed me with D’Addario, with Evans, with Promark, with Planet Waves, which I´m endorsing now for the last 18 years. The advanced of being an endorser with D’Addario and to others companies is that you can go to private parties…where you have many huge artists that you only see on the stage, or on TV and so on. So, going to these parties every single year I met Alex like 15 years ago. So, Alex is now in my living room and it’s so funny because for so many years Alex always said “man, I like the way you play let’s do something together, let’s start a band together”… and he was busy, I was busy… 15 years went by and now he’s here. So, when I told him “look, I’m going to have a CD launch” he said “yeah, I think I need a little vacation…” and I said: “why don’t you take your little vacation and come to Romania?” Alex said: “Man, great idea!”, and I said: “if you come, you can play on stage with us”. So, Alex tell them shortly about how we met in Frankfurt and then how you came to Bucharest and how you brought Celsinho Rangel to Romania. I’m going to let him speak now.

Alex: Hello. For me, it’s an honor to be part of Mike’s project: The Crossroad, at the CD launch, as a special guest of the night – one of the guests, because there were several super special guests and high caliber musicians from Romania. Being able to represent Brazil here in Romania with Mike, and bringing Celsinho Rangel with me, was fantastic for me a unique experience, I had the pleasure of meeting Mike in Frankfurt, Germany at Musikmesse, and as he said it was through Gary King who is an excellent drummer with whom I had the pleasure of working together with Johnny Turner in Brazil. At that time, Gary was Johnny Turner’s drummer. Later I played with Johnny Turner in Brazil which was an honor, too.

MIKE: Joe Lynn Turner, the singer from Deep Purple, the singer from Yngwie Malmsteen, the singer from many others huge projects, Johnny Turner is a common friend.

ALEX: All the bonds of world music were shortened at the fair…MIKE contacted me, Romania, Brazil is…. Gary is English and lives in France. England, France, Romania… The world is kind of in our hands, you know, because we are musicians, we can be anywhere on the planet. This short connection that happens with us is something very special for all of us. We are in the world making music for the world and not for us, but for you..

Mike: So, how many songs did you play at the launch of the album at Hard Rock Café – Bucharest? We play in the Hard Rock Café – Bucharest we had a very nice album launch.

Alex: Very nice music. Two songs, I played the drums, very nice.

Mike: Two songs. Anger of Love and Born Free.

Alex: I had the pleasure of playing one song with Mike’s band lineup and the other song with the Scarlet Aura Band lineup, it was fantastic.

Mike: Yeah, look!… Scarlet Aura. He is Romanian now…

Alex: Beautiful band.

Mike: Yes. Scarlet Aura they are my good friends. Also all the guys on the stage the names to many to list now and I sure that I ‘m gonna forget somebody… Decibal Badila, Scarlet Aura, Mugurel Vrabete, Ionut Ruscior, Eugen Mihalescu, Humberto Miquilena, Claudiu “Nasu” Purcarin …

Alex: Top Team

Mike: And Luca Mitroi….

Alex: Ahh, Luca! Very good drummer. A little big drummer. A fost o onoare să fiu pe scenă alături de acești artiști români minunați. Pentru mine este o mare satisfacție…Thank you, Mike.

Mike: Welcome. So, we should tell them just a little bit about what we will do together in the next few months? But, not everything. Just a little bit.

Alex: You need to stay tuned, because a BIG project is coming, very big… with Mike, with me and other musicians that we will soon be able to announce to all of you, stay tuned! Oh, I can’t forget… I need to thank Paiste Cymbals, who supported me here at this event that Mike did. They sent the cymbals set up which was really cool, Gretsch Drum, I can’t forget Gretsch too… They are my partners and my drums, Los cabos Drumstick, Aquarium Drum, beauty, best skin in the world, thank you.

———-

Mike: Ei bine, nu știu cum să încep… Am fost pentru prima dată la Frankfurt acum vreo 20 de ani, aproximativ… Cu un prieten de-al meu pe nume Gary King, un foarte mare baterist din Marea Britanie. A lucrat cu multe nume mari. . Așadar, Gary King mi-a făcut cunoștință cu „viitorul meu frate” Marco Soccoli, care la acea vreme, era World Artist Manager pentru D’Addario. Așa că, când l-am cunoscut pe Marco, prin Gary, Marco m-a îmbrățișat foarte repede și m-a semnat cu D’Addario, cu Evans, cu Promark, cu Planet Waves, pe care îl susțin acum în ultimii 18 ani. Avansul de a fi un susținător al D’Addario și al altor companii este că poți merge la petreceri private… unde ai mulți artiști uriași pe care îi vezi doar pe scenă, sau la televizor și așa mai departe. Deci, mergând la aceste petreceri în fiecare an, l-am cunoscut pe Alex acum 15 ani. Deci, Alex este acum în sufrageria mea și este atât de amuzant pentru că de atâția ani Alex a spus mereu „omule, îmi place felul în care cânți, hai să facem ceva împreună, să începem o trupă împreună”… și el a fost ocupat, eu eram ocupat … Au trecut 15 ani și acum e aici. Așa că, când i-am spus „uite, voi lansa un CD”, a spus „da, cred că am nevoie de puțină vacanță…” și i-am spus: „de ce nu îți iei mica vacanță și vii la România?” Alex a spus: „Omule, o idee grozavă!”, iar eu i-am spus: „dacă vii, poți să cânți pe scenă cu noi”. Deci, Alex povestește pe scurt cum ne-am cunoscut la Frankfurt și apoi cum ați venit la București și cum l-ai adus pe Celsinho Rangel în România. O să-l las să vorbească acum.

Alex: Salut. Pentru mine, este o onoare să fac parte din proiectul lui Mike: The Crossroad, la lansarea CD-ului, ca invitat special al serii – unul dintre invitați, pentru că au fost mai mulți invitați super speciali și muzicieni de mare calibru din România. A putea reprezenta Brazilia aici în România cu Mike și a-l aduce cu mine pe Celsinho Rangel, a fost fantastic pentru mine o experiență unică, am avut plăcerea de a-l întâlni pe Mike la Frankfurt, Germania, la Musikmesse și, așa cum a spus el, a fost prin Gary King, care este un baterist excelent cu care am avut plăcerea de a lucra împreună cu Johnny Turner în Brazilia. La acea vreme, Gary era bateristul lui Johnny Turner. Mai târziu, am cântat cu Johnny Turner în Brazilia, ceea ce a fost și o onoare.

Mike: Joe Lynn Turner, cântărețul de la Deep Purple, cântărețul de la Yngwie Malmsteen, cântărețul de la multe alte proiecte uriașe, Johnny Turner este un prieten comun.

Alex: Toate legăturile muzicii mondiale au fost scurtate la târg… Mike m-a contactat, România, Brazilia este…. Gary este englez și locuiește în Franța. Anglia, Franța, România… Lumea este cam în mâinile noastre, știi, pentru că suntem muzicieni, putem fi oriunde pe planetă. Această scurtă legătură care se întâmplă cu noi este ceva foarte special pentru noi toți. Suntem în lume, facem muzică pentru lume și nu pentru noi, ci pentru tine..

Mike: Deci, câte piese ai cântat la lansarea albumului la Hard Rock Café – București? Cântăm în Hard Rock Café – București am avut o lansare de album foarte frumoasă.

Alex: Muzica foarte frumoasa. Două melodii, am cântat la tobe, foarte fain.

Mike: Două melodii. ”Furia Iubirii” și ”Născut Liber”.

Alex: Am avut plăcerea să cânt o melodie cu trupa lui Mike și cealaltă melodie cu formația Scarlet Aura Band, a fost fantastic.

Mike: Da, uite!… Scarlet Aura. Acum e român…

Alex: Frumoasă trupă.

Mike: Da. Scarlet Aura sunt prietenii mei buni. De asemenea, toți băieții de pe scenă, numele pe care mulți trebuie să le enumere acum și sunt sigur că o să uit pe cineva… Decibal Badila, George Baicea, Scarlet Aura, Mugurel Vrabete, Ionuț Ruscior, Eugen Mihalescu, Humberto Miquilena, Claudiu „Nasu” Purcarin…

Alex: Echipa de top

Mike: Și Luca Mitroi…

Alex: Ah, Luca! Foarte bun toboșar. Un mic toboșar mare. A fost o onoare să fiu pe scenă alături de acești artiști români minunați. Pentru mine este o mare satisfacție…Mulțumesc, Mike.

Mike: Bine ai venit. Deci, ar trebui să le spunem puțin despre ce vom face împreună în următoarele câteva luni? Dar, nu totul. Numai un pic.

Alex: Trebuie să rămâi la curent, pentru că urmează un proiect MARE, foarte mare… cu Mike, cu mine și alți muzicieni pe care în curând îl vom putea anunța tuturor, rămâneți pe fază! Oh, nu pot uita… Trebuie să mulțumesc lui Paiste Cymbals, care m-a susținut aici la acest eveniment pe care l-a făcut Mike. Au trimis chimvalele montate, care a fost foarte tare, Gretsch Drum, nu pot să-l uit și pe Gretsch… Ei sunt partenerii mei și tobele mele, Los cabos Drumstick, Aquarium Drum, frumusețe, cea mai bună piele din lume, mulțumesc.

———-

În urma vizitei în România a celor trei brazilieni, Mike Vlahopol a primit invitația de a urca pe scena cazinoului de la Estoril în cadrul Muzicalului ”ERA 1969”

Cătălin Statie


0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Festivalul FOLK DIN TEI. Ediția 2023. La Ingineri

Festivalul FOLK DIN TEI. Ediția 2023. La Ingineri

În perioada 6,7 octombrie 2023, în Grădina de La Ingineri se va desfășura prima ediție a Festivalului Folk din Tei ...
LOST SIGNAL. Recuperări: cazul Eugeniei Mureșan

LOST SIGNAL. Recuperări: cazul Eugeniei Mureșan

Există comunități rupte de lume, în care semnalul nu merge în fiecare zi. Sau poate că nu a mers niciodată ...
PSYCHOSOUND FEST 2023. Festival de muzică Metal. La Quantic

PSYCHOSOUND FEST 2023. Festival de muzică Metal. L...

https://contacteculturale.ro/  și  https://thrashmetal.ro/  invită @toată lumea Rock, bere, haleală, gagici, balauri, casete, cd-uri, tricouri și alte textile. Hai la Psychosounds Fest ...

Jazz în Zadar. Zadar Bar

Eveniment găzduit de Zadar Bar şi Victor Hariton Zadar Bar Jazz în Zadar Un cântăreț de jazz merge la doctor. Medicul îi spune că mai are de...

Amity Cantus. La Ingineri

Vineri 25 august 2023 ora 19,30 urc[ pe scena Gr[dinii Ingineri în premieră: Amity Cantus! Intrarea este gratuită!...

Festivalul FOLK DIN TEI. Ediția 2023. La Ingineri

Festivalul FOLK DIN TEI. Ediția 2023. La Ingineri

În perioada 6,7 octombrie 2023, în Grădina de La Ingineri se va desfășura prima ediție a Festivalului Folk din Tei ...
Trupa The Story. Povestea unor tinere talente

Trupa The Story. Povestea unor tinere talente

Nota redacției: Ne place să promovăm tinere talente. Le spunem că trebuie să studieze. Să urce pe scene. Să muncească ...
LOST SIGNAL. Recuperări: cazul Eugeniei Mureșan

LOST SIGNAL. Recuperări: cazul Eugeniei Mureșan

Există comunități rupte de lume, în care semnalul nu merge în fiecare zi. Sau poate că nu a mers niciodată ...
Panorama Blues & Wine 2023. Dusty Ride în concert

Panorama Blues & Wine 2023. Dusty Ride în con...

Ne-am reîntâlnit cu cei de la Dusty Ride la Ghelari la festival. De data asta nu i-am privit doar cum ...
FIRMA în concert la The PUB Universității. Alternativ

FIRMA în concert la The PUB Universității. Alterna...

Multă agitație la The PUB Universității. Sunt așteptați foarte mulți fani. Vin valuri, valuri. La intrare primesc un mic cadou ...
Să descifrăm genuri muzicale. O scurtă descriere Synthwave

Să descifrăm genuri muzicale. O scurtă descriere S...

Synthwave (numit și outrun, retrowave sau futuresynth) este un microgen de muzică electronică care se bazează în principal pe muzica ...
Deva Jazz Fest. Al doilea concert matinal. Jazz lângă țâșnitoare

Deva Jazz Fest. Al doilea concert matinal. Jazz lâ...

Ce poate fi mai atrăgător decât să-ți savurezi cafeaua într-un parc mare și frumos, în atmosfera unui festival și să ...
Hora Lupilor Albi. Prezentare de carte. Marius Viorel și Gabriel Dinu

Hora Lupilor Albi. Prezentare de carte. Marius Vio...

La final, poetul șI scriitorul Marius Viorel și un prieten mai nou al cenaclului, poetul și scriitorul Gabriel Dinu, au ...
Sibiu Blues Nights. Interviu cu The Groovy Bastards. Să fie altfel...

Sibiu Blues Nights. Interviu cu The Groovy Bastard...

Bastard, groaznic...și am putea să traducem în mai multe feluri. Le-am luat un interviu, nu știu dacă le-a mai luat ...
Panorama Blues & Wine. Blues de reglaj. Mike, Rareș & Vali

Panorama Blues & Wine. Blues de reglaj. Mike,...

Suntem la Ghelari la Festival. Unii muncesc. Reglează sunetul. Așa că ne-am gândit să-i arătăm la muncă pe Rareș Totu, ...
Cum a fost la PIATRA NEAMȚ: NELU LAZAR - Lansare Carte și Turneu Folk-Rock 2023 (5/7)

Cum a fost la PIATRA NEAMȚ: NELU LAZAR – Lan...

Între 26-31 Martie 2023, Nelu Lazar a organizat și susținut un turneu de lansare de carte și album de muzică ...
Cornel Marin Chiorean. FRANK HERBERT. DUNE

Cornel Marin Chiorean. FRANK HERBERT. DUNE

FRANK HERBERT - DUNE - Ăsta-i marele scriitor pe care tăt timpu l-am bănuit că are un vierme la cap Care-i producea mirodenie ...
Deva Jazz Fest 2023. Jeb Patton Trio. Ne-am reîntors la clasic

Deva Jazz Fest 2023. Jeb Patton Trio. Ne-am reînto...

Aveam nevoie de o resetare. De întoarcere la clasic. Undeva percepția valorilor s-a amestecat, așa că o revenire la jazzul ...
A fost iar Zob în recital. La The PUB Universității. Și mișcă, dansează, pozează și postează

A fost iar Zob în recital. La The PUB Universități...

Era păcat să nu consemnăm un așa recital ZOB. O trupă cu mult tupeu. Vă lovim cu niște versuri autoportret, ...
Autobuzul cu JAZZ. O modalitate de promovare inedită pentru festivalul Deva Jazz Fest 2023!

Autobuzul cu JAZZ. O modalitate de promovare inedi...

Nota redacției: Înainte de sosirea noastră la Deva Jazz Fest 2023 în oraș a avut loc un eveniment ce a ...

Primiti articolele noi direct pe mail!

Completati formularul de abonare de mai jos.